ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАТИ

ОБУЧЕНИЕ

индивидуално обучение Всеки ученик избира с каква интензивност да учи, според времето с което разполага и целта, избира също кога и с каква продължителност да са му часовете. Не е необходимо да заплащате предварително пакет от часове, за да се обучавате в Goethe Schule.

• немски за деца Обучението на деца  може да е целогодишно, по време на учебната година или през лятната ваканция.  Часовете са съобразени с езиковите знания на детето и с неговата възраст.

• фирмено обучение
Този вид обучение е предназначен за корпоративни клиенти. При обучението се набляга на  водене на диалози с  бизнес тематика или строго специфична за съответната фирма.

• интензивно обучение
Обучението е всеки ден по 1 учебен час, продължителност 4 седмици.

• бизнес немски – Обучението предлага изучаване на лексиката, характерна за водене на бизнес-кореспонденция, упражнява се писането на писма- оформяне на документация, оформяне на запитване, изготвяне на оферти и поръчки, сключване на търговски договор, изпълнение на договор, експедиция на стока и застраховка на стока, плащания, рекламации, водене на телефонни разговори, водене на преговори, презентация на фирма .

• разговорен немски – Този тип обучение е базиран на разговорен курс. Ученикът провежда в рамките на 90 % от часовете в разговор с учителя. Тренира се бързината на говорене, но се контролира и правилното говорене. Грешките, допуснати от ученика се поправят и се обясняват правилата, за да не се допуска отново съответната граматическа грешка. Предлагаме и разговор по телефона, може да си изберете предварително темата, която ще обсъждате с преподавателя. Вие решавате  с каква продължителност да е разговорът.

• медицински немски- Изучава се лексиката, характерна за медицината. Упражнява се писане на рецепти, водене на разговори с пациенти, прегледи, поставяне на диагнози, изготвяне на лечение. Учениците се научават как да реагират в различни ситуации. Важна е и сферата на специализация на лекаря, защото всяка специализация има своя специфична лексика.

• технически немски - Наред с основното обучение по езика се изучава и лексика, характерна за техническата сфера. В зависимост от нуждите и професията на ученика, ние подготвяме специален план за обучение, за да може ученикът да развива знанията си по немски език.

СЕРТИФИКАТИ

Подготвяме деца, тинейджъри и възрастни за всички изпити и сертификати, които се необходими за работа и следване: 

• Zertifikat А1, Fit 1
• Zertifikat А2, Fit 2
• Zertifikat Deutsch, B1
• Zertifikat Deutsch für den Beruf, 
• Goethe- Zertifikat B2, 
• Test DaF,
•  Prüfung Wirtschaftsdeutsch International, 
• Goethe-Zertifikat C1, 
• Goethe – Zertifikat C2, 
• Kleines Deutsches Sprachdiplom, 
• Großes Deutsches Sprachdiplom, 
• DSH
• подготовка за матура по немски език
• подготовка за кандидатстудентски изпит по немски език
• помощни уроци за училище
• бизнес немски
•  медицински немски
• Österreichisches Diplom

 

 

Услуги

image

Обучение

прочети още

image

Курсове

прочети още

Goethe
Schule