ОНЛАЙН НЕМСКИ ЕЗИК

Goethe Schule предлага онлайн обучение по немски език. Уроците са съобразени със свободното време на ученика. Необходимо е да си запазите час за провеждане на урока с реален учител. Обучението е ефективно и с доказана успеваемост. Все повече хора предпочитат тази форма на обучение, от вкъщи, защото така спестяват време за пътуване до офиса на езиковата школа, а времето е ценно.

Опитайте и Вие и ще се убедите, че няма разлика в качеството на този вид обучение, то е същото като традиционното, дори има и предимства. 
Първият онлайн урок е безплатен, за да можем да Ви покажем положителните страни на онлайн обучението.

Какво предлагаме:

· Diktate / диктовки/

· Hörverstehen

· Leseverstehen /четене с разбиране/

· Lückentext /текстове с празни места за попълване/

· Übersetzung /преводи/

· Dialoge führen / водене на диалози/

· Aufsätze schreiben /писане на съчинения/

· Briefe, E-Mails schreiben / писане на писма и мейли/

· Deutsch im Krankenhaus / немски за лекари/

· Deutsch im Hotel / немски в хотела, за хотелиери/

· Wirtschaftsdeutsch /икономически немски/

· Geschichte auf Deutsch / история на немски/

· Biologie auf Deusch / биология на немски/

· Geografie auf Deutsch / география на немски/

· Chemie auf Deutsch / химия на немски/

· Telefonanrufe / телефонни разговори на немски/

· Handelskorrespondenz / търговска кореспонденция/

· Grammatische Übungen /граматически упражнения/


 

Услуги

image

Обучение

прочети още

image

Курсове

прочети още

Goethe
Schule